Tomáš Baťa a Zlín

Tomáš Baťa

* 3.4.1876, Zlín + 12. 7. 1932, Zlín

Jeden z nejvýznamnějších českých podnikatelů zakladatelského významu se vyučil u svého otce obuvníkem. V roce 1894 založil ve Zlíně spolu se svými sourozenci obuvnický závod, který se úspěšně dynamicky rozvíjel. Svého největšího rozmachu dosáhl až v Československu. Po bratrově smrti r. 1908 se T. Baťa stal jediným vlastníkem firmy.

V roce 1922 podpořil Baťa Rabínovu měnovou politiku výprodejem zásob za výrazně snížené ceny, a vytvořil tak podmínky pro další výrobní rozvoj svého podniku, v němž po studijních cestách do zahraničí začal zavádět moderní zásady řízení a organizace práce: mimo jiné pásovou výrobu, samostatně účtující výrobní jednotky, prémiový systém a podíl zaměstnanců na zisku. Nezanedbatelná byla i funkce dobré reklamy.

V roce 1931 se rodinný podnik změnil na akciovou společnost, budující své sesterské podniky i v zahraničí a zahrnující kromě výroby obuvi také surovinovou základnu a rozsáhlou obchodní síť.

Baťovy závody si ve vlastní škole vychovávaly zdatné spolupracovníky a zaměstnancům poskytovaly různé sociální výhody, například bydlení.

Město Zlín, které bylo v době narození T. Bati jen jedním z mnoha malých městeček, kterých bylo na území Československa stovky, se během jeho života, tak i po jeho smrti rozrostlo do nevídaných rozměrů. Firma budovala ve městě obchodní domy, hotel, kino, velkou nemocnici, školní budovy, vědecké ústavy, filmové ateliéry, tisíce nových bytů. Horečná stavební aktivita přetvořila Zlín do podoby supermoderního průmyslového města. Nestavělo se živelně, ale podle moderních urbanistických koncepcí. Působením významných architektů (J. Kotěra, F. L. Gahura, V. Karfík, Le Corbusier, M. Lorenc) získal Zlín evropsky ojedinělý charakter funkcionalistického města.

V letech 1923-1932 byl T. Baťa starostou města Zlín. V této době nabylo „americké" podoby a bylo plné zahrad a rodinných domů pro zaměstnance. Baťa však podporoval i další aktivity včetně umění, jak o tom svědčí mimo jiné výstavba filmových ateliérů, kde vznikaly vedle reklamních i první české kreslené filmy.