5. 3. 2020

Opatření související s COVID-19 (Koronavirus)

Opatření související s COVID-19 (Koronavirus)

Vážení hosté,

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (horečka nad 38°C, dýchací potíže, silný kašel) a v posledních týdnech jste se vrátili z oblastí postižených nákazou, prosíme:

  • Nevstupujte do budovy Kliniky a čekáren lékařů
  • Zůstaňte doma a kontaktujte nepřetržitou informační infolinku Státního zdravotního ústavu:

tel: 724 810 106 a 725 191 367

nebo Krajskou hygienickou stanici:

tel: 577 006 759 a 724 221 953

 

Děkujeme za ohleduplnost vůči nám všem.