Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Vnitřní směrnice společnosti ZM-TECH s. r. o. o zpracování a ochraně osobních údajů

 si můžete přečíst zde (PDF).